Vad innebär nollvisionen? – Information för en bättre förståelse

Nollvisionen är ett målinriktat projekt som jobbar för att minska antalet döda och skadade i trafikolyckor. Med andra ord innebär nollvisionen att vägar, gator och fordon ska anpassas för oss människors behov för att minska olyckor. Ungefär 200–300 människor omkommer i trafikolyckor i Sverige varje år medan 2000–3000 personer skadas svårt. År 2018 var ett mörkt år då 325 trafikanter omkom.

Nollvisionen – långsiktiga mål

Trafikverket jobbar givetvis för målet att inte ha några döda och skadade i trafiken, men dagens trafik ökar och är därför ett tufft mål att jobba mot. Delmål krävs då för att komma närmare huvudmålet.

Under 2016 dödades 270 personer i vägtrafikolyckor. Trafikverket beslutade därför under 2017 att ha ett långsiktigt mål där nollvisionen år 2020 ska ha högst 220 omkomna och 4100 allvarligt skadade.

Hur ska trafikverket jobba för att nå nollvisionens etappmål 2020?

För att nå detta mål måste trafikverket höja säkerheten på de statliga vägarna och skapa förbättringar för cyklister.

Fram till 2020 ska hastighetsbegränsningar på 90-vägar utan mittenräcken sänkas.

Nya trafikkameror ska sättas upp för att bidra till att förare måste sänka hastigheten och det kommer också vara ett bättre underhåll på gång- och cykelbanor för att göra dessa säkrare.

Vad jag göra för att bidra till nollvisionens mål? – 6 punkter som alla trafikanter bör följa

1

Vara vaksam i korsningar där högerregeln gäller

2

Ha bra uppsyn vid vänstersvängar på landsväg

3

Ha full koll vid en omkörning

4

Vara vaksam vid tät köbildning

5

Hålla ett extra fokus under de farligaste körtimmarna, alltså mellan 02.00 och 05.00

6

Föraren ska alltid se till att köra utvilad